POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Brněnská 3797/29
669 02 Znojmo

IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183
zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Brně,
v oddílu C, vložce 87460

Sekreteriát: 603 583 565, psznojmo@seznam.cz
Příprava: 731 174 317, nesnidalova@psznojmo.cz
Účtárna: 731 264 794, cahova@psznojmo.cz